اخبار

پیام حجه الاسلام و المسلمین عبدالعلی استیری امام جمعه محترم باقرشهر و کهریزک در خصوص انتخابات

متن پیام به این شرح است: «همه کسانی که دست‌اندرکار هستند و امور مملکت را می‌گردانند،... باید در خدمت ملّت باشند». امام خمینی(ره) 🔸️خدمت به مردم وظیفه مسئولان است و در شرایط فعلی که دشمنان با ابزارهای مختلف به دنبال فشار بر ملت و تزریق یأس و ناامیدی مردم هستند بایستی با وحدت و انسجام و تلاش و پشتکار اعتلای ایران اسلامی را در ابعاد مختلف دنبال کنیم و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مهّم ۱۴۰۰ هستیم کمک به ارتقاء سطح مشارکت مردم در اولویت قرار دارد. از اینرو در شرایط فعلی در کنار وظیفه سنگینی که مسئولان برعهده دارند؛ اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی صحیح را دارند و بایستی در اطلاع رسانی‌های خود موجب امیدواری مردم شوند؛ چرا که طبق بیانات امام خمینی(ره) اگر روح یأس پیدا بشود در یک جامعه‌ای، آن جامعه سُست می‌شود و اگر سُست شد، نمی‌تواند به پیروزی برسد.(صحیفه امام،ج10، ص 452). از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تقاضا دارم که خدای ناکرده با انعکاس اخبار جعلی و نادرست سبب تشویش اذهان عمومی نشده، بلکه مسائل و عملکردها را آن‌گونه که وجود دارد منتقل کنند که انصافاً عملکردها در بخش کهریزک خوب بوده است؛ بنابراین واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنید تا مردم به انقلاب، امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری، شهدا و ارزش‌های دینی بیشتر امیدوار بشوند که اگر در این مسیر باشید قطع به یقین هم خدا از شما راضی است و هم مردم راضی هستند. امام عصر(عج) شاهد و ناظر بر اعمال ما است پس کاری کنیم تا امام عصر(عج) پرونده ما را امضا و تایید کنند.

خبر

پیام حجه الاسلام و المسلمین عبدالعلی استیری امام جمعه محترم باقرشهر و کهریزک در خصوص انتخابات

متن پیام به این شرح است: «همه کسانی که دست‌اندرکار هستند و امور مملکت را می‌گردانند،... باید در خدمت ملّت باشند». امام خمینی(ره) 🔸️خدمت به مردم وظیفه مسئولان است و در شرایط فعلی که دشمنان با ابزارهای مختلف به دنبال فشار بر ملت و تزریق یأس و ناامیدی مردم هستند بایستی با وحدت و انسجام و تلاش و پشتکار اعتلای ایران اسلامی را در ابعاد مختلف دنبال کنیم و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مهّم ۱۴۰۰ هستیم کمک به ارتقاء سطح مشارکت مردم در اولویت قرار دارد. از اینرو در شرایط فعلی در کنار وظیفه سنگینی که مسئولان برعهده دارند؛ اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی صحیح را دارند و بایستی در اطلاع رسانی‌های خود موجب امیدواری مردم شوند؛ چرا که طبق بیانات امام خمینی(ره) اگر روح یأس پیدا بشود در یک جامعه‌ای، آن جامعه سُست می‌شود و اگر سُست شد، نمی‌تواند به پیروزی برسد.(صحیفه امام،ج10، ص 452). از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تقاضا دارم که خدای ناکرده با انعکاس اخبار جعلی و نادرست سبب تشویش اذهان عمومی نشده، بلکه مسائل و عملکردها را آن‌گونه که وجود دارد منتقل کنند که انصافاً عملکردها در بخش کهریزک خوب بوده است؛ بنابراین واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنید تا مردم به انقلاب، امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری، شهدا و ارزش‌های دینی بیشتر امیدوار بشوند که اگر در این مسیر باشید قطع به یقین هم خدا از شما راضی است و هم مردم راضی هستند. امام عصر(عج) شاهد و ناظر بر اعمال ما است پس کاری کنیم تا امام عصر(عج) پرونده ما را امضا و تایید کنند.

مقاله
پادکست
صوت
همه

پیام حجه الاسلام و المسلمین عبدالعلی استیری امام جمعه محترم باقرشهر و کهریزک در خصوص انتخابات

متن پیام به این شرح است: «همه کسانی که دست‌اندرکار هستند و امور مملکت را می‌گردانند،... باید در خدمت ملّت باشند». امام خمینی(ره) 🔸️خدمت به مردم وظیفه مسئولان است و در شرایط فعلی که دشمنان با ابزارهای مختلف به دنبال فشار بر ملت و تزریق یأس و ناامیدی مردم هستند بایستی با وحدت و انسجام و تلاش و پشتکار اعتلای ایران اسلامی را در ابعاد مختلف دنبال کنیم و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مهّم ۱۴۰۰ هستیم کمک به ارتقاء سطح مشارکت مردم در اولویت قرار دارد. از اینرو در شرایط فعلی در کنار وظیفه سنگینی که مسئولان برعهده دارند؛ اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی صحیح را دارند و بایستی در اطلاع رسانی‌های خود موجب امیدواری مردم شوند؛ چرا که طبق بیانات امام خمینی(ره) اگر روح یأس پیدا بشود در یک جامعه‌ای، آن جامعه سُست می‌شود و اگر سُست شد، نمی‌تواند به پیروزی برسد.(صحیفه امام،ج10، ص 452). از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تقاضا دارم که خدای ناکرده با انعکاس اخبار جعلی و نادرست سبب تشویش اذهان عمومی نشده، بلکه مسائل و عملکردها را آن‌گونه که وجود دارد منتقل کنند که انصافاً عملکردها در بخش کهریزک خوب بوده است؛ بنابراین واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنید تا مردم به انقلاب، امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری، شهدا و ارزش‌های دینی بیشتر امیدوار بشوند که اگر در این مسیر باشید قطع به یقین هم خدا از شما راضی است و هم مردم راضی هستند. امام عصر(عج) شاهد و ناظر بر اعمال ما است پس کاری کنیم تا امام عصر(عج) پرونده ما را امضا و تایید کنند.