اخبار

بازرسی ها از صنوف تا رسیدن به شرایط بهتر ادامه خواهد داشت

اسماعیل شعبانزاده در گفتگو با فرزندان ری گفت : در حال حاضر اکیپ های بازرسی متشکل از عوامل شهرداری قیامدشت ، بخشداری خاوران ، اتاق اصناف ، شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی وظیفه بازرسی ها را در خصوص محدودیت های کرونایی بر عهده دارند. وی افزود : طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ، در شرایط قرمز به جز مشاغل گروه یک ،سایر مشاغل در سطح شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران باید تعطیل باشند . نماینده دولت در بخش خاوران تصریح کرد : شرایط بسیار حاد می باشد و همه باید کمک کنیم تا این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم و در همین راستا بازرسی های سختگیرانه نیز در جریان است. شعبانزاده به پلمب یک باشگاه ورزشی در قیامدشت اشاره کرد و گفت : طی بازرسی های به عمل آمده، شاهد عدم توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توسط یک باشگاه ورزشی در قیامدشت بودیم که سریعا با حکم ریاست محترم حوزه قضایی بخش خاوران ، باشگاه مذکور پلمب گردید. وی در پایان گفت : بازرسی های تا رسیدن به شرایط بهتر ادامه خواهد داشت و از همه شهروندان به خصوص کسبه محترم خواهشمندیم مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کنند تا بازرسین ما نیز مجبور به برخورد قانونی نشوند.


برگزاری ششمین جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بخش فشافویه

ششمین جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بخش فشافویه با موضوع برنامه ریزی و تبادل نظر پیرامون برگزاری هرچه بهتر انتخابات به ریاست کریم رئوف بخشدار فشافویه و کارشناسان بخشداری فشافویه در دفتر بخشدار برگزار گردید. کریم رئوف بخشدارفشافویه ضمن تقدیر وتشکر از پرسنل بخشداری به جهت تعامل و برنامه ریزی به جهت هماهنگی بهتر برگزاری انتخابات ازپرسنل درخواست نمودند در راستای اجرای برنامه های اعلامی اهنمام ورزند. بخشدار فشافویه افزود: نظم و انضباط ، رازداری دلسوزی ، دقت در کار و تعامل و هماهنگی و ملاک قراردادن قانون درتمامی ابعاد و مراحل انتخابات از جمله انتظارات مردم است. برگزاری با شکوه انتخابات مهم عنوان کردند و بیان داشت رعایت اصل بی طرفی و امانتداری می بایست سرلوحه کارهای انتخابات باشد. و در پایان کارمندان بخشداری فشافویه ضمن ارائه نقطه نظرات آمادگی خود را به منظور هرچه بهتر برگزاری انتخابات سال1400 در بخش فشافویه اعلام نمودند .


تقدیر از فرهنگیان برتراستانی منطقه فشافویه درسال ۱۴۰۰

تقدیرازفرهنگیان برتراستانی منطقه فشافویه با حضور کریم رئوف بخشدار فشافویه و رئیس شورای آموزش و پرورش فشافویه ، میثم درگاهی امام جمعه فشافویه ، علیرضا زندی رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد ، حیدری رئیس آموزش و پرورش بخش فشافویه و سایر مسئولین  درسالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش بخش فشافویه بارعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزارگردید.

خبر

بازرسی ها از صنوف تا رسیدن به شرایط بهتر ادامه خواهد داشت

اسماعیل شعبانزاده در گفتگو با فرزندان ری گفت : در حال حاضر اکیپ های بازرسی متشکل از عوامل شهرداری قیامدشت ، بخشداری خاوران ، اتاق اصناف ، شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی وظیفه بازرسی ها را در خصوص محدودیت های کرونایی بر عهده دارند. وی افزود : طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ، در شرایط قرمز به جز مشاغل گروه یک ،سایر مشاغل در سطح شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران باید تعطیل باشند . نماینده دولت در بخش خاوران تصریح کرد : شرایط بسیار حاد می باشد و همه باید کمک کنیم تا این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم و در همین راستا بازرسی های سختگیرانه نیز در جریان است. شعبانزاده به پلمب یک باشگاه ورزشی در قیامدشت اشاره کرد و گفت : طی بازرسی های به عمل آمده، شاهد عدم توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توسط یک باشگاه ورزشی در قیامدشت بودیم که سریعا با حکم ریاست محترم حوزه قضایی بخش خاوران ، باشگاه مذکور پلمب گردید. وی در پایان گفت : بازرسی های تا رسیدن به شرایط بهتر ادامه خواهد داشت و از همه شهروندان به خصوص کسبه محترم خواهشمندیم مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کنند تا بازرسین ما نیز مجبور به برخورد قانونی نشوند.


برگزاری ششمین جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بخش فشافویه

ششمین جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بخش فشافویه با موضوع برنامه ریزی و تبادل نظر پیرامون برگزاری هرچه بهتر انتخابات به ریاست کریم رئوف بخشدار فشافویه و کارشناسان بخشداری فشافویه در دفتر بخشدار برگزار گردید. کریم رئوف بخشدارفشافویه ضمن تقدیر وتشکر از پرسنل بخشداری به جهت تعامل و برنامه ریزی به جهت هماهنگی بهتر برگزاری انتخابات ازپرسنل درخواست نمودند در راستای اجرای برنامه های اعلامی اهنمام ورزند. بخشدار فشافویه افزود: نظم و انضباط ، رازداری دلسوزی ، دقت در کار و تعامل و هماهنگی و ملاک قراردادن قانون درتمامی ابعاد و مراحل انتخابات از جمله انتظارات مردم است. برگزاری با شکوه انتخابات مهم عنوان کردند و بیان داشت رعایت اصل بی طرفی و امانتداری می بایست سرلوحه کارهای انتخابات باشد. و در پایان کارمندان بخشداری فشافویه ضمن ارائه نقطه نظرات آمادگی خود را به منظور هرچه بهتر برگزاری انتخابات سال1400 در بخش فشافویه اعلام نمودند .


تقدیر از فرهنگیان برتراستانی منطقه فشافویه درسال ۱۴۰۰

تقدیرازفرهنگیان برتراستانی منطقه فشافویه با حضور کریم رئوف بخشدار فشافویه و رئیس شورای آموزش و پرورش فشافویه ، میثم درگاهی امام جمعه فشافویه ، علیرضا زندی رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد ، حیدری رئیس آموزش و پرورش بخش فشافویه و سایر مسئولین  درسالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش بخش فشافویه بارعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزارگردید.

مقاله
ویدئو
پادکست
صوت
همه

بازرسی ها از صنوف تا رسیدن به شرایط بهتر ادامه خواهد داشت

اسماعیل شعبانزاده در گفتگو با فرزندان ری گفت : در حال حاضر اکیپ های بازرسی متشکل از عوامل شهرداری قیامدشت ، بخشداری خاوران ، اتاق اصناف ، شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی وظیفه بازرسی ها را در خصوص محدودیت های کرونایی بر عهده دارند. وی افزود : طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ، در شرایط قرمز به جز مشاغل گروه یک ،سایر مشاغل در سطح شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران باید تعطیل باشند . نماینده دولت در بخش خاوران تصریح کرد : شرایط بسیار حاد می باشد و همه باید کمک کنیم تا این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم و در همین راستا بازرسی های سختگیرانه نیز در جریان است. شعبانزاده به پلمب یک باشگاه ورزشی در قیامدشت اشاره کرد و گفت : طی بازرسی های به عمل آمده، شاهد عدم توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توسط یک باشگاه ورزشی در قیامدشت بودیم که سریعا با حکم ریاست محترم حوزه قضایی بخش خاوران ، باشگاه مذکور پلمب گردید. وی در پایان گفت : بازرسی های تا رسیدن به شرایط بهتر ادامه خواهد داشت و از همه شهروندان به خصوص کسبه محترم خواهشمندیم مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کنند تا بازرسین ما نیز مجبور به برخورد قانونی نشوند.


برگزاری ششمین جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بخش فشافویه

ششمین جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بخش فشافویه با موضوع برنامه ریزی و تبادل نظر پیرامون برگزاری هرچه بهتر انتخابات به ریاست کریم رئوف بخشدار فشافویه و کارشناسان بخشداری فشافویه در دفتر بخشدار برگزار گردید. کریم رئوف بخشدارفشافویه ضمن تقدیر وتشکر از پرسنل بخشداری به جهت تعامل و برنامه ریزی به جهت هماهنگی بهتر برگزاری انتخابات ازپرسنل درخواست نمودند در راستای اجرای برنامه های اعلامی اهنمام ورزند. بخشدار فشافویه افزود: نظم و انضباط ، رازداری دلسوزی ، دقت در کار و تعامل و هماهنگی و ملاک قراردادن قانون درتمامی ابعاد و مراحل انتخابات از جمله انتظارات مردم است. برگزاری با شکوه انتخابات مهم عنوان کردند و بیان داشت رعایت اصل بی طرفی و امانتداری می بایست سرلوحه کارهای انتخابات باشد. و در پایان کارمندان بخشداری فشافویه ضمن ارائه نقطه نظرات آمادگی خود را به منظور هرچه بهتر برگزاری انتخابات سال1400 در بخش فشافویه اعلام نمودند .


تقدیر از فرهنگیان برتراستانی منطقه فشافویه درسال ۱۴۰۰

تقدیرازفرهنگیان برتراستانی منطقه فشافویه با حضور کریم رئوف بخشدار فشافویه و رئیس شورای آموزش و پرورش فشافویه ، میثم درگاهی امام جمعه فشافویه ، علیرضا زندی رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد ، حیدری رئیس آموزش و پرورش بخش فشافویه و سایر مسئولین  درسالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش بخش فشافویه بارعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزارگردید.