اخبار

جلسه ایمن سازی ، کنترل و پایش فضای مجازی روستاهای بخش مرکزی ری با محوریت انتخابات

جلسه پایش و رصد فضای مجازی با هدف نظارت و جلوگیری از جرایم انتخاباتی در روستاهای بخش مرکزی ری به ریاست آمنه شب کوکا بخشدار مرکزی ری، سرهنگ عباسی رئیس پایگاه سوم پلیس فتا(شهر ری) و دهیاران روستاهای بخش در سالن جلسات بخشداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، شب کوکا بر لزوم استفاده صحیح از فضای مجازی در امر انتخابات را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: کاندیداتورهایی که احراز صلاحیت خواهند شد شایسته است به منظور مقابله با شایعه پراکنی وتخریب علیه دیگر کاندیداتورها استفاده صحیح از فضای مجازی در راستای اخلاق مداری را سرمنشاء کار خود قرار دهند. در ادامه سرهنگ عباسی رئیس پایگاه سوم پلیس فتا اظهار داشت : در راستای تامین امنیت قبل، حین و پس از انتخابات رصد تحرکات و فعالیت های مجرمانه و تخلفات کاندیداتورهای شورای اسلامی روستاها در فضای حقیقی و مجازی با جدیت دنبال می شود.


بازدید میدانی بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته

بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته بازدید به عمل آورد. 
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، آمنه شب کوکا  بخشدار مرکزی ری با همراهی کارشناسان دفتر فنی و عمرانی بخشداری به منظور بررسی مشکلات و معضلات روستای کمیته از توابع بخش بازدید به عمل آورد. 


انسجام و یکپارچگی، رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان است

جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر و رحلت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع ) در بخشداری مرکزی ری  برگزار شد.

خبر

جلسه ایمن سازی ، کنترل و پایش فضای مجازی روستاهای بخش مرکزی ری با محوریت انتخابات

جلسه پایش و رصد فضای مجازی با هدف نظارت و جلوگیری از جرایم انتخاباتی در روستاهای بخش مرکزی ری به ریاست آمنه شب کوکا بخشدار مرکزی ری، سرهنگ عباسی رئیس پایگاه سوم پلیس فتا(شهر ری) و دهیاران روستاهای بخش در سالن جلسات بخشداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، شب کوکا بر لزوم استفاده صحیح از فضای مجازی در امر انتخابات را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: کاندیداتورهایی که احراز صلاحیت خواهند شد شایسته است به منظور مقابله با شایعه پراکنی وتخریب علیه دیگر کاندیداتورها استفاده صحیح از فضای مجازی در راستای اخلاق مداری را سرمنشاء کار خود قرار دهند. در ادامه سرهنگ عباسی رئیس پایگاه سوم پلیس فتا اظهار داشت : در راستای تامین امنیت قبل، حین و پس از انتخابات رصد تحرکات و فعالیت های مجرمانه و تخلفات کاندیداتورهای شورای اسلامی روستاها در فضای حقیقی و مجازی با جدیت دنبال می شود.


بازدید میدانی بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته

بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته بازدید به عمل آورد. 
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، آمنه شب کوکا  بخشدار مرکزی ری با همراهی کارشناسان دفتر فنی و عمرانی بخشداری به منظور بررسی مشکلات و معضلات روستای کمیته از توابع بخش بازدید به عمل آورد. 


انسجام و یکپارچگی، رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان است

جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر و رحلت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع ) در بخشداری مرکزی ری  برگزار شد.

مقاله
ویدئو
پادکست
صوت
همه

جلسه ایمن سازی ، کنترل و پایش فضای مجازی روستاهای بخش مرکزی ری با محوریت انتخابات

جلسه پایش و رصد فضای مجازی با هدف نظارت و جلوگیری از جرایم انتخاباتی در روستاهای بخش مرکزی ری به ریاست آمنه شب کوکا بخشدار مرکزی ری، سرهنگ عباسی رئیس پایگاه سوم پلیس فتا(شهر ری) و دهیاران روستاهای بخش در سالن جلسات بخشداری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، شب کوکا بر لزوم استفاده صحیح از فضای مجازی در امر انتخابات را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: کاندیداتورهایی که احراز صلاحیت خواهند شد شایسته است به منظور مقابله با شایعه پراکنی وتخریب علیه دیگر کاندیداتورها استفاده صحیح از فضای مجازی در راستای اخلاق مداری را سرمنشاء کار خود قرار دهند. در ادامه سرهنگ عباسی رئیس پایگاه سوم پلیس فتا اظهار داشت : در راستای تامین امنیت قبل، حین و پس از انتخابات رصد تحرکات و فعالیت های مجرمانه و تخلفات کاندیداتورهای شورای اسلامی روستاها در فضای حقیقی و مجازی با جدیت دنبال می شود.


بازدید میدانی بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته

بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته بازدید به عمل آورد. 
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، آمنه شب کوکا  بخشدار مرکزی ری با همراهی کارشناسان دفتر فنی و عمرانی بخشداری به منظور بررسی مشکلات و معضلات روستای کمیته از توابع بخش بازدید به عمل آورد. 


انسجام و یکپارچگی، رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان است

جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر و رحلت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع ) در بخشداری مرکزی ری  برگزار شد.